Keresés
Google

Hirdessen velünk!

Tisza Lodge Tiszaderzs

Puszta.com 
- A magyar Alföld lapja
Helyi információ --> az Ön hirdetése
+
15% nyomtatási kedvezmény

Webkamera

Webkamera Kecskemét
Ezennel a „hírös városként” ismert alföldi nagyváros, Kecskemét belvárosába invitáljuk!Webkameránkkal a nap bármely szakában képet adunk a város Főteréről.

Orgoványi rétek – Pimpó tanösvény

A Fülöpházi buckavidék déli folytatásában, Ágasegyháza és Orgovány községek között találjuk az Orgoványi rétek elnevezésű, közel 4000 hektár nagyságú területet, mely 1972 óta áll természetvédelmi oltalom alatt. Ezen a változatos tájon a látogató szinte mindent megtalál, ami a Duna-Tisza köze jellemzője: a térség a homokbuckák mellett nádasokat, nedves réteket, szikes gyepeket is magába foglal. Homokbuckáinak növényzete átmenetet képez a fülöpházi és a bugaci között; több orchideafaj, a buglyos szegfű és kornistárnics is megtalálható a területen.

A terület az Orgoványról induló Pimpó-, és az ágasegyházi Rekettye tanösvényeken járható be. A két tanösvényt a piros négyzet jelzésű túraút köti össze Ágasegyháza és Orgovány települések között. A piros négyzet jelzésű túraút az Ágasegyházát érintő piros sáv jelzésű túraútvonalról ágazik le a Sándor-telepi iskola (volt tanyasi iskola) közelében.

Ágasegyházán az iskola előtt, Orgoványon a falu közepén, a Művelődési ház előtt térképes információs táblák segítik a tanösvények megtalálását.


Orgoványi rétek – Pimpó tanösvény
Pimpó tanösvény – Orgovány


A Pimpó tanösvény az Orgoványi rétek változatos élőhelyeit ismerteti meg a látogatókkal.

 • Hossza: 5800 m
 • Típusa: tájékoztató táblás
 • Nyelve: magyar, angol
 • Az útvonal jelzése: piros négyzet
 • Bejárható: egész évben, gyalogosan, kerékpárral

Megközelítés:

A tanösvény első állomása az orgoványi Művelődési központ előtt álló információs táblától kb. 3.4 kilométerre van.


Állomások
:
 1. A csatorna élővilága
 2. Csíra-szék
 3. Az Orgoványi rétek állatvilága
 4. Homoki erdőtelepítések
 5. Homokon előforduló őshonos fás szárú növények
 6. Nyílt homokpuszta-gyepek

1. A csatorna élővilága


Az 1950-60-as években megindult intenzív csatornaépítések célja a terület felszíni vizeinek elvezetése volt. A védett területeken a természetvédelmi szempontból szükséges vízszint biztosítása a csatornákon lévő zsilipek segítségével oldható meg. A csatornák vize sok védett hal és kétéltű számára biztosít élőhelyet. Ezek szolgálnak táplálékul az ide látogató nagykócsagok és szürke gémek számára.
Orgoványi rétek – Pimpó tanösvény
 • Lápi póc (Umbra krameri)
 • Réti csík (Misgurnus fossilis)
 • Ezüstkárász (Carassius auratus gibelio)
 • Tarajos gőte (Triturus cristatus)
 • Pettyes gőte (Triturus vulgaris)
 • Tavibéka (Rana ridibunda)
 • Kis tavi béka (Rana lessonae)
 • Kecskebéka (Rana esculenta)
 • Barna varangy (Bufo bufo)
 • Zöld varangy (Bufo viridis)
 • Vöröshasú unka (Bombina bombina)

2. Csíra-szék


Az Orgoványi rétek délnyugati nyúlványában helyezkedik el a Csíra-szék, amely egykor a homokhátságra jellemző buckaközi meszes-szódás szikes tó volt. Az 1940-es években még mintegy 5 ha kiterjedésű szabad vízfelület jellemezte. A jelentős talajvízszint süllyedés következtében azonban a tó nyílt vize eltűnt és a mederben nádas – tavi kákás és szikes mocsári növényzet telepedett meg.


3. Az Orgoványi rétek állatvilága


A változatos élőhelyek sokféle állatnak adnak otthont. A lepkéket a délelőtti napsütésben láthatjuk. Hernyóikat főleg a tápnövényükön érdemes keresni. A madarak és az emlősök főként a kora reggeli és az alkonyati órákban aktívak.

 • Metelka medvelepke (Rhyparioides flavidus metelkanus)
 • Homoki szemeslepke (Hipparchia statilinus)
 • Kutyatejszender (Celerio euphorbiae)
 • Piroslábú cankó (Tringa totanus)
 • Egerészölyv (Buteo buteo)
 • Bíbic (Vanellus vanellus)
 • Nagy póling (Numenius arquata)
 • Szalakóta (Coracius garrulus)
 • Gyurgyalag (Merops apiaster)
 • Vaddisznó (Sus scrofa)
 • Kései denevér (Eptesicus serotinus)
 • Hermelin (Mustela erminea)

4. Homoki erdőtelepítések


A homokterületek fásításának egyik célja a futóhomok megkötése volt. Gazdasági megfontolásokból mégis sok esetben a természetes állapotú félig kötött és kötött homokfelszínekre kerültek az ültetvények. Kezdetben nyárfákat később nagy területeken akácosokat telepítettek. Sokszor a természetvédelmi szempontból értékes homoki gyepekre is tájidegen fafajokat ültettek.

Ezek a faültetvények fajszegény társulások, melyekben a lágy- és fás szárú gyomfajok rendkívüli módon elszaporodnak. A fásítás nagymértékben hozzájárult az eredeti ligetes sztyeppei táj eltűnéséhez.

Tájidegen növényfajok:
 • Fekete fenyő (Pinus nigra)
 • Erdeifenyő (Pinus sylvestris)
 • Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
 • Selyemkóró (Asclepias syriaca)

5. Őshonos fás szárú növények a homokon

A természetes homoki erdők mára jelentősen megfogyatkoztak. Egykoron a fás szárú növényzet a jobb termőhelyeken zárt társulásokat alkotott, jobbára azonban csak ligetesen fordult elő. A jellemző erdőtársulások a borókások, borókás-nyarasok, fehér- és szürke nyár erdők és a pusztai tölgyesek voltak. Ma főleg telepített erdők, legelők és szántók foglalják el az egykori természetes erdők helyét.


6. Nyílt homokpuszta-gyepek

Az Orgoványi rétek homokterületeinek gyeptársulásai nagy változatosságot mutatnak. Nyílt homoki gyepek, csenkeszes átmeneti homoki gyepek, buckaközi üde és zárt füvű gyepek jellemzik a területet. Ennél az állomásnál főleg a nyílt homoki gyepek növényzetét figyelhetjük meg. Sok bennszülött (endemikus), védett növényfajt találhatunk itt: nyár közepétől nyílik a homoki imola (Centaurea arenaria), szeptembertől pedig a homoki kikerics (Colchicum arenarium) virágzik.

A nyílt homoki társulásokra jellemző, hogy csupán a talaj 60-70%-át borítja ritkás növényzet, melynek uralkodó fűféléje a magyar csenkesz (Festuca pallens susp. pannonica). Tövei között zuzmó- és mohafajok telepednek meg.
A gyepek fenntartásához hozzájáruló legeltetés megszűnése következtében előretörő cserjék a beerdősülési folyamat megkezdődését jelzik.


További információ
:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Természet Háza
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Tel: 76/501-594
E-mail: mailknp@knp.hu


Forrás: Kiskunsági Nemzeti ParkA szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Részletes információ a fenti elérhetőségeken.