Keresés
Google

Hirdessen velünk!

Tisza Lodge Tiszaderzs

Puszta.com 
- A magyar Alföld lapja
Helyi információ --> az Ön hirdetése
+
15% nyomtatási kedvezmény

Webkamera

Webkamera Kecskemét
Ezennel a „hírös városként” ismert alföldi nagyváros, Kecskemét belvárosába invitáljuk!Webkameránkkal a nap bármely szakában képet adunk a város Főteréről.

Mezőhegyes


Honlapja:

http://www.mezohegyes.hu/


Mezőhegyes az Alföld délkeleti részén, a román határ mellett, Békés megyében található.


TÖRTÉNETE

A mai város területét, a Maros hordalékúpján kialakult, földművelésre és legelésre egyaránt kiváló vidéket már az ókortól lakták.

A település őse a középkorban alakult ki, neve először egy 1421-ből való dokumentumban szerepel Mezewheges alakban. Nevében a „hegy” utótag a határában lévő halmokra utal, a „mező” előtaggal pedig a többi „hegyes” falutól (Bánhegyes, Csákóhegyes, Kishegyes stb.) különböztették meg.

A török időkben elnéptelenedett falu 1785-ben éledt újjá, mikor Csekonics József lovaskapitány javaslatára II. József katonai ménesintézetet alapított az akkor egy kincstári birtokhoz tartozó, az egykori település után maradt pusztán. A kiépülő ménesbirtokra katonák, tisztek, kiszolgáló személyzet költözött, és velük együtt a családtagjaik – ezzel újra létrejött Mezőhegyes. A községet előre tervezve, városias jelleggel alakították ki, így nyert egy sajátos, a többi községtől elütő, kisvárosi arculatot, és azon kívül, a ménesintézetben, egy különleges, mára agrártörténeti műemlékké nyilvánított épületegyüttest.

A kiegyezés után, 1869-ben a ménes magyar tulajdonba, a felelős Magyar Kormány kezelésébe került. A századnak ebben a felében, Gluzek Gyula jószágigazgató vezetése alatt Mezőhegyes a világ egyik vezető, korszerűen iparosított, mezőgazdasági nagyüzemévé fejlődött. Ez időtájt kezdtek a ménesintézetben szarvasmarha- és sertéstenyésztéssel is foglalkozni.

A század vége felé a település fejlődésén sokat lendített a vasút megjelenése 1883-ban, a 1894-re kiépített vasúti hálózatban a település az Alföld délkeleti részének egyik forgalmi csomópontjává vált. 1885-ben cukorgyárat hoztak létre Mezőhegyesen, amely egészen a XX. század végéig, a megszüntetéséig, egyik legfőbb ipari létesítménye volt.

1872-ig Mezőhegyesen katonai igazgatás folyt, akkor polgári községi státuszt kapott.

Az első világháború után, a román csapatoktól teljesen kifosztott település nehezen éledt újjá, de a huszas években már ismét lendületesen fejlődik: a ménesbirtokon újra folyik a termelés, ezen kívül, elemi iskolái épülnek, kórházát kibővítik, megkezdik a központi villamosítást stb.
A második világháborúban a frontátvonulás jelentősen megviselte a települést.

A háborút követően a földosztáskor a ménesbirtoknak majdnem felét kiosztották, a nagyüzem mellett kisebb magángazdaságok alakultak ki.
1971-ben Mezőhegyes nagyközségi címet, 1984-ben Hild-emlékérmet, 1989-ben városi rangot kapott.

Mezőhegyes gazdaságában a mai napig egyik legmeghatározóbb tényező a Ménesbirtok Rt., ahol jelenleg szarvasmarha-tenyésztéssel, valamint vetőmag, étkezési és takarmánygabona, cukorrépa termesztésével foglalkoznak. Iparának két jelentős üzeme, a Mezőhegyesi Fémipari Szövetkezet és a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Rt. közül az utóbbi 1997-ben megszűnt, helyén 1999-ben ipari park létesült. A város kereskedelme jól kiépített, egyéni vállalkozók látják el jó színvonalon áruval a várost.


MIVEL VONZZA A TURISTÁKAT?
 • agrártörténeti műemlékek

 • horgászat (Béka tó)

 • vadászat (Ménesbirtok vadászterülete)

FŐ NEVEZETESSÉGEI (LÁTNIVALÓK, TURISZTIKAI INTÉZMÉNYEK)

 • Főépítészi villa

 • Hangai fogadó

 • Általános Iskola (volt Kórház)

 • Ménesintézet (diadalív, kaszárnyák, lovarda, magtár, zabostornyok, vakárkádos istállók)

 • Öregcsűr

 • Putrilakások

 • Régi igazgatósági épület

 • Szakközépiskola

 • Szent György templom

 • Városháza

 • Víztorony

RENDEZVÉNYEK
 • Mezőhegyesi Kanca-, és Ménverseny


FORRÁS

Magyarország városai. Szerk.: Dr. Karvalics László.Égisz Kiadó. Bp. 1996.

Mezőhegyes honlapja:


A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Részletes információ a fenti elérhetőségeken.