Keresés
Google

Hirdessen velünk!

Tisza Lodge Tiszaderzs

Puszta.com 
- A magyar Alföld lapja
Helyi információ --> az Ön hirdetése
+
15% nyomtatási kedvezmény

Webkamera

Webkamera Kecskemét
Ezennel a „hírös városként” ismert alföldi nagyváros, Kecskemét belvárosába invitáljuk!Webkameránkkal a nap bármely szakában képet adunk a város Főteréről.

A Kiskunsági Nemzeti Park

Magyarország egyik legjellegzetesebb földrajzi egysége a Duna-Tisza köze. Az itt található természeti értékek és területek megóvása a - hazánkban másodikként, 1975-ben megalakult - Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság feladata. A védett természeti területek összkiterjedése 116.000 hektár, amelyből 48.000 ha a kilenc különálló egységből álló Kiskunsági Nemzeti Park (KNP). A fennmaradó részt a tájvédelmi körzetek és az országos jelentőségű védett természeti területek teszik ki, beleértve a törvény erejénél fogva (ex lege) védett szikes tó és lápterületeket.


Kiskunsági Nemzeti Park


A Duna-Tisza köze természeti értékei négy tájegységhez tartoznak:
 • A Duna-völgy - az egykori öntésterületen kialakult szikes pusztákkal és tavakkal;
 • A Duna-Tisza közi Homokhátság - a dunai homokhordalékból képződött, szélformálta homokbuckákkal, homokpusztákkal, lefolyástalan mocsarakkal, maradvány-tölgyesekkel és borókás nyarasokkal;
 • Az Alsó-Tiszavidék - a folyószabályozás során átvágott, holtágakká vált folyókanyarulatokkal, természetközeli állapotban megmaradt ártéri erdőkkel, az ármentesítési területeken kialakult szikesekkel;
 • A Turjánvidék - a Homokhátság és a Duna-menti síkság peremének lefolyástalan mocsaraival és lápjaival.

E területeken a természetvédelem célja
:
 • A Duna-Tisza köze természeti értékeinek, és az élővilág változatosságának, földtani és felszínalaktani képződményeinek, vizeinek megőrzése;
 • Ezen értékek tudományos kutatása és oktatási, ismeretterjesztési célú bemutatása, valamint
 • Az évszázadok alatt kialakult tanyasi életforma, a hagyományos gazdálkodási módszerek, az ősi jellegű háziállat-fajtáink fenntartása.

A kiemelkedő természeti értékek nemzetközi elismeréseképpen a KNP területének közel két-harmadát az UNESCO Ember és Bioszféra (MAB) Programja 1979-ben Bioszféra Rezervátummá nyilvánította. A vizes élőhelyek fokozott védelmét szolgáló Ramsari Egyezmény hatálya alá az alábbi területek tartoznak:
 • A KNP Felső-Kiskunsági szikes tavai és pusztái,
 • Az izsáki Kolon-tó,
 • A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet (TK) egy része (Labodár, Csaj-tó, pusztaszeri Büdösszék) és
 • A Mártélyi TK.

Forrás: Egy Év a Kiskunsági Parkban 2008