Keresés
Google

Hirdessen velünk!

Tisza Lodge Tiszaderzs

Puszta.com 
- A magyar Alföld lapja
Helyi információ --> az Ön hirdetése
+
15% nyomtatási kedvezmény

Webkamera

Webkamera Kecskemét
Ezennel a „hírös városként” ismert alföldi nagyváros, Kecskemét belvárosába invitáljuk!Webkameránkkal a nap bármely szakában képet adunk a város Főteréről.

A déli harangszó

A 15. század óta szokás hazánkban is, hogy déli 12 órakor a templomok tornyában megkongatják a harangot. E hagyomány eredete a török veszedelem idejére nyúlik vissza. Konstantinápoly eleste (1453) nagy riadalmat keltett az európai keresztény államokban, mivel a török hadak útja megnyílt Európába. III. Callixtus pápa elrendelte a keresztes seregek toborzását, a keresztény fejedelmeket pedig békekötésre és összefogásra szólította fel. Intézkedéseit 1456. június 29-én Imabulla kibocsátásával szentesítette, mely az egész keresztény egyháznak elrendelte a keresztes seregek győzelméért mondott imára szólító harangszót.

A buzgó imádkozás erejének tulajdonították aztán az 1456 július 22-i nándorfehérvári diadalt, ahol a Hunyadi János vezette keresztes sereg fényes győzelmet aratott a török had fölött. Ezért köti az emlékezet a nándorfehérvári győzelemhez a déli harangszót. Az azonban, hogy délben szólnak a harangok nem Callixtus bullájában rendeltetett el - mely szerint délután 3 és 6 óra között minden félórában zúgnia kellett a harangoknak -, hanem VI. Sándor pápa 1500-ban kelt rendeletében. A keresztény világban innentől kezdve szólnak (majd’) minden délben a harangok.


Kalocsai Főszékesegyház
Kalocsai Főszékesegyház
Fotó: pappani


Nagycsütörtöktől a húsvét megérkeztéig azonban „a harangok Rómába mennek”, azaz elnémulnak, jelezve, az Emberfia szenvedése, sírban nyugvása idején csendnek kell lennie.

A népi teremtő fantázia más magyarázatát adja ennek a szép szokásnak. A monda szerint 1674 nagyszombatján a római Szent Péter templom tornyában a sekrestyés egy idegent talált, akit mély álom nyűgözött. Az alvó embert fölköltötte a templomszolga, s megkérdezte tőle, kicsoda és hogyan került oda. Az idegen elmondta Késmárkon diákoskodott, amikor vágya támadt az örök város templomait megcsodálni. S mivel azt hallotta, hogy húsvétkor a harangok Rómába repülnek, fölmászott a késmárki templom harangjára, odaszíjazta magát a harangnyelvhez. Ekkor nagy rázkódásra, zúgásra lett figyelmes… aztán a többire már nem emlékszik, csak hogy itt ébredt. Kopeczky aztán nem is tért haza, Rómában élt haláláig.


Forrás
:

http://www.historia.hu


http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9li_harangsz%C3%B3

http://jelesnapok.neumann-haz.hu/prod/unnep/nagycsutortok